• GMH Số: 157/GM-UBND

  Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung để báo cáo tại cuộc họp. Thời gian và địa điểm: - Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/5/2024 ( Sáng thứ sáu ). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 2, UBND thị xã La Gi.

 • GMH số: 156/GM-UBND

  Nội dung: Nghe báo cáo, cho ý kiến về một số hạng mục dự án công trình chỉnh trang đô thị, cụ thể: Cho ý kiến về nội dung bảng chỉ dẫn trên các Giá long môn. Cho ý kiến việc điều chỉnh kích thước hình học đảo dẫn hướng tại nút giao đường Nguyễn Trường Tộ và đường Thống Nhất. - Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/5/2024 (sáng thứ Năm). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 - UBND thị xã.

 • GMH số: 155/GM-UBND

  Nội dung: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về nghe báo cáo việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 và kết quả thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Thuận. - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/5/2024 (Chiều thứ Tư). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 – UBND thị xã.

 • GMH số: 154/GM-UBND (HOÃN HỌP XEM TRONG CHUYÊN MỤC THÔNG BÁO)

  Nội dung: Họp UBND thị xã mở rộng nghe báo cáo, cho ý kiến về việc thành lập mới Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch thị xã La Gi trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã La Gi và Ban Quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Gi. - Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08 giờ 00 ngày 22/5/2024 (sáng thứ Tư). - Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

 • GMH số: 153/GM-UBND

  Nội dung: Làm việc với Cục Thống kê Bình Thuận liên quan đến xây dựng mới trụ sở làm việc của Chi cục Thống kê khu vực La Gi – Hàm Tân ngoài khuôn viên UBND thị xã La Gi. - Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 21/5/2024 (Chiều thứ Ba). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 - UBND thị xã.

 • GMH số: 152/GM-UBND

  Nội dung: Hội nghị trực tuyến báo cáo phân tích chỉ số cải cách hành chính (PAR), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Xanh (PGI) năm 2023 của tỉnh, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. - Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/5/2024 (Thứ Hai). - Địa điểm: - Thị xã: Phòng họp 01 UBND thị xã La Gi. - Cấp xã: Phòng họp trực tuyến các phường, xã.

 • GMH số: 151/GM-UBND

  Nội dung: Cùng lãnh đạo UBND thị xã họp với Ban Thường vụ Thị uỷ về cho ý kiến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Tân Phước và phường Phước Lộc (Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Tân Phước vào phường Phước Lộc) (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025). Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/5/2024 (Chiều thứ Sáu). - Địa điểm: Tại Phòng họp Thị uỷ

 • GMH số: 148/GM-UBND

  Nội dung: - Họp nghe báo cáo công tác thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN 4 tháng đầu năm 2024; - Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 trên địa bàn thị xã La Gi. (Giao Bảo hiểm xã hội thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo phục vụ cuộc họp; các thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu đính kèm Giấy mời để tham gia ý kiến tại cuộc họp). Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/5/2024 (Chiều thứ Tư).    Địa điểm: Tại Phòng họp số 02 – UBND thị xã.

 • GMH số: 149/GM-UBND

  Nội dung: Nghe công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Luật gia thị xã La Gi, khóa V nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút , ngày 17/5/2024 (Chiều thứ 6) Địa điểm: Tại Phòng họp số 2, UBND thị xã La Gi.

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang