• GMH số: 314/GM-UBND

  Nội dung: Họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao. - Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 02/12/2022 (chiều thứ Sáu). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 3 - UBND thị xã.
 • GMH số: 315/GM-UBND

  Nội dung: Cùng lãnh đạo UBND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Cho ý kiến Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị xã về việc bổ sung danh mục công trình và nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công 05 năm 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. - Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022 (Sáng thứ Sáu). - Địa điểm: Tại Phòng họp Thị ủy.
 • GMH số: 313/GM-UBND

  Nội dung: Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. - Thời gian: Một buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2022 (Chiều thứ năm); - Địa điểm: Phòng họp số 1 - Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi.
 • GMH số: 210 /GM-HĐND

  Nội dung: Giao ban Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường năm 2022. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 01/12/2022 ( Sáng thứ Năm) . - Địa điểm: Tại phòng họp số 02 – UBND thị xã
 • GMH số: 209/GM-HĐND

  Nội dung: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 –HĐND thị xã khóa XII. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 29/11/2022 (Sáng thứ Ba) - Địa điểm: Tại phòng họp số 01 – UBND thị xã.  
 • GMH số: 312/GM-UBND

  Nội dung: Triển khai Kế hoạch cưỡng chế vi phạm về đất đai tại  phường Tân An. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 28/11/2022. Địa điểm: Tại Phòng họp số 02-UBND thị xã
 • GMH số: 311/GM-UBND

  Nội dung: Họp nghe báo cáo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. ( - Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/11/2022 (chiều thứ Năm). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 2 - UBND thị xã.
 • GMH số: 310/GM-UBND

  Nội dung: Họp UBND thị xã mở rộng thông qua các dự thảo Báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 5 - HĐND thị xã - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022 (Chiều thứ Tư). - Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 - UBND thị xã.
 • GMH số: 309/GM-UBND

  Nội dung: Nghe báo cáo, cho ý kiến về phương án thiết kế công trình Nhà tang lễ thị xã và công trình Công viên Hoàng Diệu. - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 23/11/2022 (sáng thứ Tư). - Địa điểm: Tại phòng họp số 1, UBND thị xã. 
 • GMH số: 307/GM-UBND

  Nội dung:  1. Tham dự lễ hát động Chiến dịch inh môi tr ờng h ng chống b nh  Sốt x t h yết của UBND h ờng Tân Thi n; Kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch inh môi tr ờng h ng chống b nh Sốt x t h yết tại địa bàn h ờng Tân  Thi n  2. Kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch inh môi tr ờng h ng chống  b nh Sốt x t h yết tại địa bàn xã Tân Bình. (Giao UBND phường Tân Thiện, UBND xã Tân bình chuẩn bị phòng họp, báo cáo nhanh công tác triển khai Chiến dịch ệ inh môi trường phòng, ch ng bệnh S t xuất huyết). 3. Thời gian, địa điểm:  - Tại địa bàn h ờng Tân Thi n: Bắt đầ lúc 07h30 ngày 22/11/2022. - Tại địa bàn xã Tân Bình: Bắt đầ lúc 10h00 ngày 22/11/2022.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 28
 • Hôm nay: 1340
 • Trong tuần: 13 589
 • Trong tháng: 54 921
 • Tất cả: 1409195
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang