• GMH số: 295/GM-UBND

  Nội dung: Cùng lãnh đạo UBND thị xã họp với Thường trực Tỉnh ủy về nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân phường Tân An về những vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy. Giao các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ các nội dung để tham gia ý kiến tại cuộc họp. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05/10/2023 ( Chiều th Năm ). - Địa điểm: Tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

 • GMH số: 293/GM-UBND

  Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị. Thời gian và địa điểm: - Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/10/2023. - Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã La Gi.

 • GMH số: 292/GM-UBND

  Nội dung, thời gian và địa điểm: 1. Nội dung 1 : Cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã. - Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 04/10/2023 (Sáng thứ Tư). - Địa điểm: Tại Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hải, sau đó đến Trung tâm Y tế thị xã La Gi, Trạm Y tế phường Tân An. * Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; cử người nắm chắc địa bàn, nội dung làm việc để dẫn Đoàn khảo sát thực tế. 2. Nội dung 2: Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại UBND thị xã, Trung tâm Y tế thị xã. - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 04/10/2023 ( Chiều thứ Tư). - Địa điểm: Tại Phò

 • GMH số: 291/GM-UBND

  Nội dung: Lấy ý kiến về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính thị xã La Gi giai đoạn 2023-2025. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 , ngày 04/10/2023 (Sáng thứ Tư). Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND thị xã.

 • GMH số: 290/GM-UBND

  Nội dung. 1. Tập huấn, hướng dẫn cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 2. Tấp huấn, hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thị xã. ( Giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị nội dung, phân công báo cáo viên; cung cấp tài liệu cho các đại biểu tham dự ). Thời gian: 1,5 ngày , bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023 (Sáng thứ tư). ( Đính kèm Chương trình Hội nghị ) Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

 • GMH số: 289/GM-UBND

  Nội dung : Họp nghe báo cáo công tác bảo đảm an toàn giao thông 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/10/2023 (Chiều thứ 4). Địa điểm : Tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã La Gi.

 • GMH số: 288/GM-UBND

  Nội dung Nội dung 1. Nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết đối với công trình nhà ở của ông Dương Thiếu Hùng tại khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi. Nội dung 2. Nghe tình hình trật tự xây dựng tại phường Tân Thiện Thời gian và địa điểm 1. Thời gian: + Nội dung 1: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/10/2023. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp. Các cơ quan liên quan chuẩn bị tham gia ý kiến và báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 199/TB-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thị xã + Nội dung 2: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/10/2023. Giao UBND phường Tân Thiện chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục cuộc họp. Các cơ quan liên quan nghiên cứu vụ việc tham gia ý kiến. 2. Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã La Gi.

 • GMH số: 287/GM-UBND

  Nội dung: Nghe báo cáo công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động ngành giáo dục. Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị nội dung tài liệu họp; các đơn vị dự hợp chuẩn bị nội dung tham gia. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút , ngày 02/10/2023 ( Chiều thứ Hai ) . Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 – UBND thị xã.

 • GMH số: 285/GM-UBND

  Nội dung: Tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại Trạm y tế các xã, phường: Tân Thiện, Phước Hội, Tân Tiến. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 29/9/2023 (Chiều thứ Sáu). - Địa điểm: Tại Trạm Y tế phường Tân Thiện, sau đó đến Trạm Y tế phường Phước Hội, Trạm Y tế xã Tân Tiến.

 • GMH số: 286/GM-UBND

  Nội dung:  Dự lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Thời gian, Địa điểm Thời gian: 6 giờ 45 ngày 02/10/2023 (sáng Thứ Hai) . Địa điểm: Trường THCS Phước Lộc.

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 387
 • Trong tuần: 8 195
 • Tháng hiện tại: 40 222
 • Tổng lượt truy cập: 2002623
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang