Thông báo Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021)

THỂ LỆ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM

“Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

(05/6/1911 - 05/6/2021)

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 -QĐ/BTCCT ngày 01/6/2021

của Ban Tổ chức cuộc thi)

 

1. Mục đích, yêu cầu

- Góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước; làm rõ giá trị, dấu ấn sâu sắc quá trình dừng chân dạy học của Bác tại trường Dục Thanh, Phan Thiết.

- Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà; qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

- Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh;

2. Các quy định chung

2.1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lóp Nhân dân trong và ngoài tỉnh (Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận).

2.2. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm, trực tuyến hàng tuần trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận:

 wwư.btgtu.binhthuan.dcs.vn; các website liên kết:

Báo Bình Thuận: baobinhthuan.com.vn; Đài PTTH Bình Thuận: binhthuantv.vn; Tỉnh đoàn Bình Thuận: tinhdoanbinhthuan.org.vn và các trang thông tin điển tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

3. Các quy định cụ thể

3.1. Cách thức thi trắc nghiệm:

- Người dự thi truy cập vào một trong các trang web nêu ở mục 2.2, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi;

- Trả lời câu hỏi thi;

- Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

- Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”.

  3.2. Mỗi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai 01 đợt thi với một số câu hỏi thi trắc nghiệm.      

  3.3. Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi.

  Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).

  3.4. Cuộc thi được triển khai 12 đợt, mỗi đợt được phát động và tổng hợp, công bố kết quả trong 01 tuần.

Đợt thi thứ nhất bắt đầu phát động từ ngày 04/6/2021.

Đợt thi thứ mười hai kết thúc vào ngày 27/8/2021.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 14h00’ thứ sáu hàng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ sáu tuần kế tiếp.

4. Cơ cấu, giá trị, giải thưởng cuộc thi

Mỗi tuần có các giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất                            : trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì                     : trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Ba                      : trị giá 500.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích     : mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

         5. Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 14h thứ sáu hàng tuần) trên các website đăng tải cuộc thi.

- Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành Tổng kết và trao giải, dự kiến vào dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

          6. Tổ chức thực hiện

Thể lệ cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức cuộc thi./

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang