BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CSXH TỈNH BÌNH THUẬN KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HẢI.

Đoàn đã đi nắm bắt tình hình thực tế và làm việc lãnh đạo UBND xã, 04 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và 08 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV). Qua kiểm tra cho thấy các Hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV được kiểm tra đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý ủy thác, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là công tác kiểm tra hoạt động của tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng như: công tác xử lý nợ đến hạn, lãi tồn đọng và nợ quá hạn, hộ vay bỏ đi khỏi địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tính đến 31/8/2022, Tổng dư nợ tín dụng chính sách của xã Tân Hải đạt 41.237 triệu đồng, tăng 2.909 triệu đồng so với đầu năm với 1.295 khách hàng. Tỉ lệ hộ vay gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ TK&VV đạt trên 97%. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tạo điều kiện cho hơn 313 hộ vay được vay vốn với tổng số tiền hơn 9.516 triệu đồng.

Trong thời gian qua UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của UBND các cấp về quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã; các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân có vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tân Hải trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng chính sách. Trong thời gian tới đề nghị Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác giám sát hộ vay; phối hợp và phát huy tốt hơn vai trò tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các cấp để tăng cường hiệu quả chương trình tín dụng chính sách; có giải pháp xử lý những tồn tại ở cơ sở (nợ quá hạn, lãi tồn đọng…) tránh để nợ quá hạn phát sinh. Đối với địa phương cần thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và nâng mức cho vay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngân hàng CSXH thị xã La Gi.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 110
  • Hôm nay: 10776
  • Trong tuần: 24 073
  • Tháng hiện tại: 65 070
  • Tổng lượt truy cập: 1748954
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang