TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TĂNG NHANH
    Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội cũng không ngừng được củng cố và nâng cao. NHCSXH cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ủy thác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV tại cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và thực hiện nguyên tắc có vay có trả; phối hợp với chính quyền thôn, xã, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các khoản nợ. Từ đó nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát ở mức dưới 0,3 %/ tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh.

                                                                                                                            Cán bộ NHCSXH cho vay tại Điểm giao dịch xã

    Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách thị xã chuyển sang ủy thác cho vay đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với năm trước, đạt 50% kế hoạch tăng trưởng năm được giao.
Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội thời gian qua đã khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư là một quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, là kim chỉ nam quan trọng trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

                                                                                                                                      Minh Đức-NHCSXH La Gi

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1745
  • Trong tuần: 33 633
  • Tháng hiện tại: 74 701
  • Tổng lượt truy cập: 1763781
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang