No title... No title... No title... No title... No title...

LỄ PHÁT ĐỘNG ''NGÀY GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO''

Nhằm tạo thêm nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Vừa qua, PGD Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động ''Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo'' từ ngày 04/04/2022 đến ngày 28/4/2022. Tham  dự buổi lễ phát động dưới hình thức trực tuyến tại Hội trường PGD ngân hàng CSXH thị xã La Gi có đại diện lãnh đạo Ban Giám Đốc PGD, bà Phạm Thị Thương – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể thị xã.

Thông qua “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; góp phần giúp cho nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tế của địa phương, phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Riêng tại thị xã La Gi, chỉ tính trong quý 1 năm 2022, PGD Ngân hàng chính sách xã hội La Gi đã huy động nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân là hơn 9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều người dân nghèo trên địa bàn thị xã được tiếp nhận kịp thời, nỗ lực vượt khó, vươn lên làm kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, địa phương.

Tin rằng, Lễ phát động ''Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người  nghèo'' từ ngày 04/04/2022 đến ngày 28/4/2022 sẽ được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã tiếp tục quan tâm, ủng hộ chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia gửi tiền tiết kiệm tại PGD NHCSXH thị xã La Gi nhằm góp phần giúp đỡ người nghèo, các đối tượng chính sách, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. 

Có thể khẳng định rằng hoạt động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo đã, đang và sẽ góp phần giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế có thêm nhiều cơ hội được vay vốn cải thiện cuộc sống, vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đây cũng chính là hành động thiết thực nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và không để ai bị bỏ lại phía sau, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                                      Rạng Đông – Bùi Minh

                                       ( Trung tâm VH – TT – TT La Gi)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 2153
  • Trong tuần: 15 417
  • Trong tháng: 55 569
  • Tất cả: 1737716
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang