UBND THỊ XÃ HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2023

Trong 3 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thị xã đã kịp thời kiện toàn nhân sự, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đến nay 9/9 xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã. Hạ tầng số được các doanh nghiệp viễn thông quan tâm đầu tư nâng cấp, phát triển; nền tảng số đã được đầu tư, các phòng, ban và UBND các phường, xã tiếp tục hoàn thiện và khai thác sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính.

Tham luận tại hội nghị, các ban, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian qua. Đến nay, công tác thu nhận hồ sơ CCCD đạt 99%; cấp tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ cao, trên 154%; triển khai phần mềm quản lý giáo dục vnEdu đến tất cả các trường học trên địa bàn. An toàn thông tin mạng được đảm bảo; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số đang tích cực triển khai cho nhiều đối tượng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nêu lên nhiều vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện, qua đó đề xuất, kiến nghị lên cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm; Việc giải quyết các thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã cũng như việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Trọng Nhân – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, điều hành bằng văn bản điện tử, tăng cường giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, số hóa văn bản… Tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; Trong đó, ngành y tế cần triển khai chuyển đổi số tỏng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn y tế quốc gia, xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi, tuyên truyền, vận động, thu hút đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia CĐS. Đặc biệt, cơ quan chuyên môn cần khẩn trương tham mưu triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh La Gi (IOC La Gi).

Minh Duyên – Tấn Hoàng (14/3/2023)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 8 676
  • Tháng hiện tại: 40 573
  • Tổng lượt truy cập: 2000382
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang