Lượt xem: 0

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2022

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

1. Triển khai các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực công thương trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ việc khảo sát và tổ chức Hội thảo về sản xuất và tiêu thụ trái thanh long bền vững của tỉnh Bình Thuận.

I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

1. Triển khai các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực công thương trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ việc khảo sát và tổ chức Hội thảo về sản xuất và tiêu thụ trái thanh long bền vững của tỉnh Bình Thuận.

II. Chương trình công tác cụ thể

Ngày

/Thứ

Buổi

Nội dung công tác

Thực hiện

01/4

Thứ sáu

 

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20.

Giám đốc

 

 

 

 

04/4

Thứ hai

 

Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

05/4

Thứ ba

Sáng

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Thủ tướng Chính phủ về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Chiều

Dự hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Quý I/2022.

Phó Giám đốc

Đ/c Biện Tấn Tài

06/4

Thứ tư

Cả ngày

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

Giám đốc

Chiều

Làm việc với văn phòng Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022.

Phó Giám đốc

Trần Minh Hoài

07/4

Thứ năm

Sáng

Họp giao ban Sở về tình hình triển khai nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022.

Lãnh đạo Sở

Chiều

Nghe Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh thông qua Biên bản thanh tra khối Văn phòng Sở.

 

08/4

Thứ sáu

Chiều

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Giám đốc

Đ/c Biện Tấn Tài

 

 

 

 

11/4

Thứ hai

 

Nghỉ bù Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

 

11-12/4

Thứ hai - Thứ ba

Cả ngày

Dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến Thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Phó Giám đốc

Đ/c Biện Tấn Tài

12/4

Thứ ba

Sáng

Làm việc về tình hình thực hiện thủ tục đầu tư dự án và tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục công trình Nhà máy sản xuất bột màu Điôxit Titan và nguyên liệu chế biến.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Chiều

- Làm việc về tình hình hoạt động chế biến khoáng sản quặng titan và nguyên liệu chế biến tại Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Thân Gia.

- Họp Chi bộ 1.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

 

Giám đốc

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

13/4

Thứ tư

Cả ngày

Tiếp công dân.

Giám đốc

Sáng

- Họp Đoàn khảo sát về cây thanh long.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

- Họp Tổ soạn thảo Nghị quyết (cá biệt) của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Phó Giám đốc

Trần Minh Hoài

Chiều

Làm việc về tình hình hoạt động chế biến khoáng sản quặng titan và nguyên liệu chế biến tại tại Công ty TNHH MTV GMP Bình Thuận.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

14/4

Thứ năm

Sáng

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nhu cầu đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến của ngành Công Thương.

Phó Giám đốc

Trần Minh Hoài

Chiều

Họp Chi bộ 2.

Các Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Trần Minh Hoài

15/4

Thứ sáu

Chiều

- Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2022 và phương hướng thực hiện trong thời gian đến.

- Nghe Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh thông qua Biên bản thanh tra khối Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc.

Phó Giám đốc Hà Lê Thanh Chung

 

 

Giám đốc

Các Phó Giám đốc

 

 

 

 

18/4

Thứ hai

Cả ngày

Khảo sát về sản xuất và tiêu thụ trái thanh long tại huyện Bắc Bình.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

Chiều

Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh cho các sở, ngành, địa phương.

Giám đốc

19/4

Thứ ba

Cả ngày

Khảo sát về sản xuất và tiêu thụ trái thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

Sáng

Dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Đề án Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

20/4

Thứ tư

Cả ngày

Cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Chiều

Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Quy định thay thế Quyết định số 7/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc

21/4

Thứ năm

Sáng

Làm việc Công ty TNHH TM Tân Quang Cường về kế hoạch, tiến độ khai thác mỏ Nam Suối Nhum đoạn chồng lấn với tuyến đường ĐT 719 B.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Chiều

Họp Đảng ủy Sở

Giám đốc

Các Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

Biện Tấn Tài

22/4

Thứ sáu

Sáng

- Họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai các dự án: Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải và Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

- Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

Chiều

Họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

 

 

 

 

25-26/4

Thứ hai

- Thứ ba

Cả ngày

Dự Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam – EU 2022.

Phó Giám đốc

Đ/c Biện Tấn Tài

26/4

Thứ ba

Sáng

Giám đốc Sở gặp mặt các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương để nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

Giám đốc

Các Phó Giám đốc

 

Chiều

Họp giao ban Sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022.

Lãnh đạo Sở

27/4

Thứ tư

Cả ngày

Khảo sát về sản xuất và tiêu thụ trái thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam.

Phó Giám đốc

Biện Tấn Tài

28-29/4

Thứ năm

- Thứ sáu

Cả ngày

Tham dự Hội chợ triễn lãm Thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn – OCOP Trà Vinh 2022.

Phó Giám đốc

Đ/c Biện Tấn Tài

29/4

Thứ sáu

Sáng

- Cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 47 năm (30/4/1975-30/4/2022) Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Giám đốc

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động công tác Phòng không nhân dân tỉnh năm 2021 và phương hướng hoạt động công tác Phòng không nhân dân năm 2022.

Phó Giám đốc

Hà Lê Thanh Chung

 

 

 

 

02-03/5

Thứ hai - Thứ ba

 

Nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5.

 


Tác giả:Văn Chi
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 7 875
  • Trong tháng: 33 519
  • Tất cả: 746 092
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang