NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN BỊ TAI NẠN, RỦI RO TRONG CUỘC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
Lượt xem: 471

Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND về Quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết được áp dụng với các đối tượng: trẻ em thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn có giấy xác nhận của địa phương; trẻ em là thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng…; trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích (ngoài các trường hợp được quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ); trẻ em là nạn nhân của tội phạm mua bán người, tội phạm bắt cóc; trẻ em bị mắc các bệnh phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên (danh mục các bệnh theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết); trẻ em khuyết tật theo quy định của pháp luật hiện hành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ là một trẻ em có thể được hỗ trợ nhiều chế độ khác nhau của Nghị quyết này, mỗi chế độ được hỗ trợ 01 lần trên một vụ việc. Kinh phí hỗ trợ được chi cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em.

Về nội dung, mức chi hỗ trợ, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ và các nội khác cụ thể của Nghị quyết tại đây: HĐND TỈNH\NGHỊ QUYẾT 24.pdf./.

Phòng BVCSTE&BĐG

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2968
  • Trong tuần: 34 195
  • Tháng hiện tại: 81 623
  • Tổng lượt truy cập: 1380316
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang