“Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 2025”
Lượt xem: 309

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 4372/CTr-UBND về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 – 2025.

Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 – 2025 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh đến tất cả ngành, nghề, người làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động; ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề. Với mục tiêu tổng quát là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Chương trình đã đề ra 08 mục tiêu cụ thể cần phải đạt được đến năm 2025 như sau:

- Mục tiêu 1: Trung bình hàng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người.

- Mục tiêu 2: Trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trc môi trường lao động.

- Mục tiêu 3: Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện và trong Ban quản lý các Khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 4: Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 5: Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 6: Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 7: Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật.

- Mục tiêu 8: 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhằm đạt được các mục tiêu đến năm 2025, Chương trình đã đề ra một số hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để các Sở, ngành triển khai, tổ chức thực hiện như: hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hàng năm.

PHÒNG LĐ, VL&DN

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 3388
  • Trong tuần: 34 615
  • Tháng hiện tại: 82 043
  • Tổng lượt truy cập: 1380736
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang