Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021
Lượt xem: 1546
Bộ Công Thương có công văn số 914/BCT-TKNL ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc yêu cầu phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021;

Nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 do Bộ Công Thương phát động, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Công Thương đã ban hành công văn số 479/SCT-QLĐ ngày 04/3/2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021, gởi Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý vận hành hệ thống đeiện chiếu sáng công lộ, Các Hội, Hiệp hội trên địa bản tỉnh; trong đó Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021, gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập, mặt trận, đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Yêu cầu tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở cơ quan, đơn vị vào thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất” (Sự kiện “Giờ Trái đất”) năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu; Cụ thể là tắt điện, không sử dụng các thiết bị dùng điện không cần thiết trong sinh hoạt gia đình vào “Giờ Trái đất” năm 2021.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bình Thuận chỉ đạo các trường học, các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, vận động, phổ biến trong học sinh, thanh niên, đoàn viên, gia đình về việc tiết kiệm điện và tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 và tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá việc tiết kiệm điện trong cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết:

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, các Ban Quản lý công trình công cộng phải nghiêm túc thực hiện hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” bằng cách tắt giảm ít nhất 1/2 số lượng đèn chiếu sáng công cộng phù hợp với mỗi tuyến đường, khu vực tại địa bàn quản lý vào thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2021.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình huyện đưa tin, viết bài về Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 trước khi diễn ra sự kiện và kêu gọi cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng bằng cách “Tắt đèn và các thiết bị điện không thật cần thiết trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 27/3/2021”.

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn của mình tham gia hưởng ứng tắt đèn “tự nguyện” và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2021 bằng các hình thức thích hợp.

- UBND thành phố Phan Thiết và các địa phương có khu du lịch tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền, cổ động, tắt đèn, giảm sử dụng điện tại các khu du lịch, đặc biệt là đèn chiếu sáng công lộ các tuyến đường giao thông, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ,…

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận:

Đưa tin, viết bài về Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 trước khi diễn ra sự kiện và kêu gọi cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng bằng cách “Tắt đèn và các thiết bị điện không thật cần thiết trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021”.

4. Công ty Điện lực Bình Thuận:

- Chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra Sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2021.

- Thông báo kêu gọi các khách hàng sử dụng điện (nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, các đơn vị chiếu sáng công cộng, các doanh nghiệp sản xuất, khách hàng chong đèn thanh long, ...) tắt 100% các bảng đèn trang trí, quảng cáo, bảng hiệu, tắt đèn và các thiết bị điện không thật cần thiết, vận động người dân không chong đèn thanh long từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021.

- Có biện pháp tuyên truyền cho các khách hàng sử dụng điện biết các nội dung sự kiện này bằng các hình thức: gởi tin nhắn, phát tờ rơi cho khách hàng sử dụng điện, khách hàng chong đèn thanh long; tuyên truyền, cổ động treo tại văn phòng, nhà làm việc Công ty, Điện lực và các đơn vị trực thuộc, ...; Thông báo tại Văn phòng Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và trên hệ thống loa truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

- Làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, Ban Quản lý Công trình công cộng các huyện và thị xã La Gi về việc thực hiện tắt giảm đèn chiếu sáng trong “Giờ Trái đất” năm 2021 và các năm tiếp theo để thực hiện tắt giảm ít nhất 1/2 số lượng đèn chiếu sáng công cộng phù hợp với mỗi tuyến đường, khu vực.

- Tại thời điểm “Giờ Trái đất”, chủ động thành lập Đoàn kiểm tra và có biện pháp nhắc nhở việc thực hiện.

- Thực hiện các công việc do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam giao (nếu có).

5. Đối với Hội Nông dân và các Hội, Hiệp hội: Thanh long, Doanh nghiệp, Du lịch, Thủy sản, Hội doanh nhân trẻ, Điện gió và điện mặt trời:

- Phổ biến, tuyên truyền trong hội viên của mình để tự nguyện hưởng ứng tham gia tắt điện trong giờ cao điểm và giờ Trái đất (đối với Hội Nông dân và Hiệp hội thanh long, vận động các hội viên không chong đèn thanh long vào Giờ Trái đất).

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

Phòng QLNL
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 6 074
  • Tháng hiện tại: 31 595
  • Tổng lượt truy cập: 1522879
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang