Đức Linh: Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện và 48 năm Ngày giải phóng quê hương Hoài Đức - Đức Linh ​

 

 

Ngày 23/3/2023, huyện Đức Linh sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện (01/5/1983 – 01/5/2023); 48 năm Ngày giải phóng quê hương Hoài Đức - Đức Linh (23/3/1975 – 23/3/2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Linh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện không khí chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm rất khẩn trương, tích cực. Khu vực trung tâm huyện; trên những tuyến đường từ huyện đến các xã, thị trấn đều được trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu rực rỡ, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác để cho Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Đức Linh và kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng quê hương Hoài Đức – Đức Linh là sự kiện chính trị lớn của huyện nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ, quân, dân Đức Linh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhận, khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đức Linh đạt được trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh sau 40 năm tái lập huyện. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được; đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh. Phấn đấu xây dựng huyện Đức Linh đạt Chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

 Minh Bảo – Nguyễn Thắng

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang