Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị ​tổng kết công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 28/2/2022,UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai nhiệm vụ  năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường Huyện ủy; Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bảy và đồng chí Trần Ngọc Hiền: PhóChủ tịch UBND huyện.

 

Theo báo cáo đánh giá của UBND  huyện về công tác cải cách hành chính năm qua cho thấy: Năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp và kịp thời của Huyện ủy, HĐND –UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, Mặt trận  và các đoàn thể chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của huyện từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ. Trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đã có sự đổi mới, sáng tạo, kịp thời, thích ứng với những khó khăn, thách thức, nhất là trong thời điểm bùng phát dịch Covid – 19. Từ vị trí thứ 10 về xếp loại CCHC năm 2020, vươn lên đứng thứ 2 năm 2021 và duy trì vị trí thứ 3 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 trong 10 huyện, thị xã và thành phố toàn tỉnh.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đánh giá công tác cải cách hành chính  và ứng dụng công nghệ thông tin của huyện năm 2021 cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa thực sự được quan tâm đúng mức; Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính chưa cao; một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai các nội dung cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã được trú trọng thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, người dân vẫn chưa quan tâm, tiếp cận nhiều tới dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tỷ lệ hồ sơ nhập lên hệ thống phần mềm điện tử, chữ ký số và dịch vụ Bưu chính công ích chưa đạt chỉ tiêu; vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn; ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo; tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; việc thực hiện các TTHC liên thông còn ít.

Trước những kết quả và những hạn chế trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đóng góp những giải pháp tích cực để thực hiện công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ngoàiviệc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND huyện phân công, còn phải thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ để khắc phục có kết quả các tồn tại, hạn chế qua kết quả xếp loại chỉ số CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính; chấn chỉnh thái độ của cán bộ trong việc thực thi công vụ; xử lý, khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn; ứng dụng CNTT trong điều hành để minh bạch, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; tập trung giải quyết đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền về các dịch vụ công để hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4…

Hội nghị cũng đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 nhằm động viên, khích lệ phong trào trong thời gian tới.

                                   Từ DuyTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 2082
  • Trong tuần: 30 397
  • Tháng hiện tại: 80 154
  • Tổng lượt truy cập: 1202783
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang