HOÀN THÀNH GIÓP Ý ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÁC XÃ: THUẬN HÒA, HÀM LIÊM, LA DẠ

Sáng ngày 15/4/2022, thực hiện theo Giấy mời số 131/GM-UBND, tại Phòng họp số 02-UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành chuyên môn của huyện, Lãnh đạo UBND các xã: Thuận Hòa, Hàm Liêm và La Dạ cùng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Viện Quy hoạch Bình Thuận đã tổ chức họp góp ý nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã: Thuận Hòa, Hàm Liêm, La Dạ, để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã trong năm 2022.


Hình ảnh: Lãnh đạo huyện và các ban, ngành chuyên môn góp ý
Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã

Trong thời gian qua, thực hiện theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch trên địa bàn huyện; Đặc biệt, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Quy hoạch là tiền đề quan trọng để hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”; quy hoạch phải đi trước một bước, phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Do vậy, xác định nội dung trọng tâm, quan trọng của công tác lập Quy hoạch chung xây dựng xã là cực kỳ quan trọng trong việc góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các xã nói riêng và huyện Hàm Thuận Bắc nói chung. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Hình ảnh: Lãnh đạo huyện và các ban, ngành chuyên môn góp ý
Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã

Lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành chuyên môn của huyện, UBND các xã và đơn vị tư vấn đã cùng nhau góp ý, thống nhất nội dung, bổ sung, tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm hoàn thành cơ bản Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã nói trên, làm cơ sở hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trong năm 2022, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, nâng cấp kết cấu hạ tầng xây dựng, không gian đô thị, nông thôn và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong tương lai./.

Lê Quang Phúc

 Phòng Kinh tế và Hạ tầngTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 1889
  • Trong tuần: 30 204
  • Tháng hiện tại: 79 961
  • Tổng lượt truy cập: 1202590
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang