Lượt xem: 1459

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Bệnh viện nghĩ dưỡng Du lịch Việt Nam thuê để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Phú Trinh tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

          Ngày  18  tháng 3  năm 2020,  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 625/QĐ - UBND về việc  thu hồi đất  đã  cho Công ty Cổ phần Bệnh viện nghĩ dưỡng Du lịch Việt Nam thuê để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Phú Trinh tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

          Theo đó, thu hồi diện tích 4.797,33 m² đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Nghỉ dưỡng Du lịch Việt Nam thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Phú Trinh, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết (tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

           Lý do: Thu hồi đất do hết thời hạn sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định để thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Nhà nước quyết định thu hồi đất và không bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

          Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích lục địa chính phường Phú Trinh số 03-2017, tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập ngày 01/3/2017 (kèm theo).

          Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

       - Chủ tịch UBND phường Phú Trinh giao quyết định thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Nghỉ dưỡng Du lịch Việt Nam theo quy định; trường hợp Công ty Cổ phần Bệnh viện Nghỉ dưỡng Du lịch Việt Nam không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Phú Trinh, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Phú Trinh.

        -  Giao diện tích 4.797,33 m² đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

        - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện thủ tục hủy Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Nghỉ dưỡng Du lịch Việt Nam theo quy định.

        -  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định thu hồi đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận theo quy định./.

                Thanh tra tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 6 120
  • Trong tháng: 23 781
  • Tất cả: 472934
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang