Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

Sơ đồ tổ chức

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1756/QĐ-TTBT ngày 20/12/2018 của Chánh Thanh tra về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Thuận, gồm:

- Ban lãnh đạo.

- Văn phòng.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (gọi tắt Phòng nghiệp vụ 1).

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (gọi tắt Phòng nghiệp vụ 2).

- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra (gọi tắt Phòng nghiệp vụ 3).

anh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang