Lượt xem: 264

NHÓM CÂU HỎI VỀ CHÍNH SÁCH NGỪNG VIỆC

Câu 1. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc theo NQ 68 và QĐ 23, việc chi hỗ trợ người lao động ngừng việc có được chuyển tiền trực tiếp cho người lao động không (không thông qua NSDLĐ)?
Nếu được, đề nghị điều chỉnh, bổ sung cột tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (tên tài khoản, số tài khoản, tên Ngân hàng) biểu mẫu số 06, cụ thể bổ sung cột thông tin số tài khoản người lao động (đối với người lao động không có số tài khoản thì doanh nghiệp thực hiện chi trả).
Trả lời:
Đây là vấn đề tổ chức thực hiện QĐ 23/2021/QĐ-TTg. Nếu NSDLĐ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền trực tiếp cho NLĐ thì hoàn toàn có thể thực hiện được, không trái quy định của pháp luật. Cụ thể:
Biểu mẫu số 6 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg bao gồm các thông tin bắt buộc mà NSDLĐ phải thực hiện. Việc bổ sung thêm các thông tin khác (ngoài các thông tin bắt buộc theo Mẫu số 6) có thể được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của NSDLĐ.
Trong trường hợp NSDLĐ có nhu cầu tự nguyện chuyển tiền trực tiếp cho từng NLĐ theo danh sách thì NSDLĐ có thể bổ sung thêm cột tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (tên tài khoản, số tài khoản, tên Ngân hàng) trong biểu mẫu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ chuyển tiền trực tiếp cho NLĐ. Trong trường hợp này, nếu các cơ quan tại địa phương đồng thuận với đề nghị của NSDLĐ thì việc chuyển tiền trực tiếp cho NLĐ hoàn toàn có thể thực hiện được, không trái quy định của pháp luật.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1802
  • Trong tuần: 16 279
  • Trong tháng: 58 890
  • Tất cả: 1199975
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang