Lượt xem: 444

NHÓM CÂU HỎI VỀ CHÍNH SÁCH TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỎA THUẬN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Câu 1: Đối với nội dung thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: doanh nghiệp có được lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó đại diện người sử dụng lao động và bên đại diện người lao động cùng ký (ký xác nhận) vào văn bản thoả thuận đó có phù hợp về mặt pháp lý hay không?
Trả lời:

  Đang trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Công văn hướng dẫn trường hợp này:
Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện như sau:
- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó;
- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, hai bên người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận này vào cột ghi chú của Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1971
  • Trong tuần: 16 448
  • Trong tháng: 59 059
  • Tất cả: 1200144
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang