Tổ chức tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính (CCHC) cho viên chức, lao động Cơ sở điều trị nghiện ma túy.
Lượt xem: 172

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 27/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về cải cách hành chính năm 2023, Cơ sở điều trị nghiện ma túy đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-CSĐTNMT ngày 03/02/2023 về cải cách hành chính năm 2023 để triển khai thực hiện.

         Sáng ngày 24/02/2023, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể viên chức, lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản triển khai thực hiện về CCHC: Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 04/KH-SLĐTBXH ngày 14/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 23/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, tuyên truyền viên chức, lao động hiểu rõ về tầm quan trọng trong công tác CCHC, góp phần nâng cao hiểu biết của viên chức, lao động, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra.

* Hình ảnh kèm theo.

           CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 3020
  • Trong tuần: 34 247
  • Tháng hiện tại: 81 675
  • Tổng lượt truy cập: 1380368
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang