TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TIẾP TỤC DUY TRÌ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 859

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 là phiên bản được nâng cấp từ TCVN 9001:2008, với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ  viên chức, người lao động tại Trung tâm, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính.

Với mục tiêu giải quyết đúng quy trình, đúng thời gian các thủ tục hành chính theo Thông báo số 1349/TB-SLĐTBXH, ngày 23/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm về “Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp” trong năm 2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm được thực hiện theo quy trình xử lý công việc đảm bảo hợp lý, khoa học. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong hoạt động và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. Ngoài ra, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy trình giải quyết công việc phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản, quy định hiện hành, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian giải quyết của từng bộ phận trong quy trình giải quyết công việc. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Xác định việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 3391
  • Trong tuần: 34 618
  • Tháng hiện tại: 82 046
  • Tổng lượt truy cập: 1380739
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang