Thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC
Lượt xem: 10786

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 và Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021, Bộ Lao động – TB&XH đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Quyết định của Bộ Lao động – TB&XH, Sở Lao động – TB&XH đã kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. Theo đó, có 02 TTHC sửa đổi, bổ sung về tên thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, cụ thể:

1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày (Mã TTHC: 1.005132)

2. Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết (Mã TTHC: 2.002028)

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở Lao động – TB&XH đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đối với 02 TTHC nêu trên để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

(Đính kèm 02 Quyết định: số 660/QĐ-UBND, số 358/QĐ-SLĐTBXH)

Tải về

VĂN PHÒNG SỞ

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang