Lượt xem: 266

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI THỊ XÃ LAGI

Thực hiện Quyết định số 11538/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/12/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 06/02/2023 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 128/QĐ-SLĐTBXH về việc thanh tra quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng tại thị xã La Gi. Thời kỳ thanh tra: Từ tháng 01/2021 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra: 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (dự kiến ngày 14/02/2023).

Mục đích cuộc thanh tra, nhằm đánh giá việc thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng tại đơn vị; đối chiếu với các văn bản hiện hành, chỉ rõ những việc đã làm tốt, có hiệu quả đề nghị tiếp tục phát huy, đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời; kiến nghị xử lý vi phạm và hướng dẫn địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có)./.

THANH TRA SỞ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 745
  • Trong tuần: 15 792
  • Trong tháng: 61 707
  • Tất cả: 1349031
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang