KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 CỦA THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BÌNH THUẬN
Lượt xem: 1275

Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 11538/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, trong năm 2023 sẽ thực hiện các cuộc thanh tra, cụ thể như sau:

- Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản 01 cuộc tại 01 đơn vị.

- Thanh tra chuyên ngành:

+ Thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động 01 cuộc tại 05 công trình xây dựng (05 đơn vị).

+ Thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động về sản xuất vật liệu xây dựng 01 cuộc tại 05 đơn vi.

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội 02 cuộc tại 10 đơn vị.

+ Thanh tra chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 01 cuộc tại 01 đơn vị.

+ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp 01 cuộc tại 01 đơn vị.

+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng 01 cuộc tại 01 huyện.

THANH TRA SỞ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang