Lượt xem: 307

KẾT LUẬN THANH TRA CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN RẠNG ĐÔNG

Thực hiện Quyết định số 5597/QĐ-SLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông, địa chỉ: Km 09 quốc lộ 28B, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình,tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng…

Ngày 31/8/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 1956/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Công ty đã ký hợp đồng lao động đúng loại đối với 164 người lao động;  thực hiện thời giờ làm việc đúng theo quy định; thực hiện các quy định về nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng có l­­ương, nghỉ việc riêng không hưởng lương theo quy định; thực hiện ngày nghỉ hàng năm; trả lương đối với người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành; đã lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động; đã tổ chức nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; đã tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động  

Bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót sau: Lập sổ cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhưng người lao động chưa có chữ ký nhận; thực hiện không đầy đủ các biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; trang bị phương tiện y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động nhưng chưa đầy đủ
 

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có 12 kiến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc Công ty thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

THANH TRA SỞ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1832
  • Trong tuần: 16 309
  • Trong tháng: 58 920
  • Tất cả: 1200005
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang