Lượt xem: 349

KẾT LUẬN THANH TRA CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 5597/QĐ-SLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Khoáng sản Đông Dương, địa chỉ: thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận
. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, chế biến đá xây dựng.

Ngày 31/8/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 1958/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Công ty đã ký hợp đồng lao động đúng loại đối với 26 người lao động;  thực hiện thời giờ làm việc đúng theo quy định; thực hiện các quy định về nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng có l­­ương, nghỉ việc riêng không hưởng lương theo quy định; thực hiện ngày nghỉ hàng năm; trả lương đối với người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đầy đủ cho người lao động; đã lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;…  

Bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót sau: chưa thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về tình hình thay đổi lao động; chưa báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về tình hình tai nạn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chưa tổ chức nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; chưa phân loại lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có 28 kiến nghị, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Khoáng sản Đông Dương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc Công ty thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

THANH TRA SỞ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1961
  • Trong tuần: 16 438
  • Trong tháng: 59 049
  • Tất cả: 1200134
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang