KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NĂM 2023
Lượt xem: 1750

Nhằm tiếp tục huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí từ tỉnh đến cơ sở, ngày 25/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2023 với 09 chỉ tiêu và 04 hoạt động sau:

          * Chỉ tiêu

          Chỉ tiêu 1: 80% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.

          Chỉ tiêu 2: 50% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

          Chỉ tiêu 3: 20% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội. Hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

          Chỉ tiêu 4: 80% người bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

          Chỉ tiêu 5: 80% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

          Chỉ tiêu 6: 50% cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ của người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; thu hút ít nhất 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn văn nghệ tại cơ sở.

          Chỉ tiêu 7: 50% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

          Chỉ tiêu 8: 30% gia đình có người tâm thần, 30% gia đình có trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

          Chỉ tiêu 9: 60% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

          * Hoạt động

          Hoạt động 1: Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

          Hoạt động 2: Thực hiện ác chính sách về trợ giúp xã hội: trợ giúp về y tế, trợ giúp về giáo dục, trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hoạt động văn hóa, thể thao

          Hoạt động 3: Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

          Hoạt động 4: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên

Để hoàn thành 09 chỉ tiêu và triển khai 04 hoạt động trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch này và các chương trình, kế hoạch có liên quan đã ban hành; đồng thời, tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh cho các cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Phòng BTXH&PCTNXH

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 14 063
  • Tháng hiện tại: 297 211
  • Tổng lượt truy cập: 2587738
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang