Lượt xem: 654

PHÂN KHAI CHI TIẾT DỰ TOÁN NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỈ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG; CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg  ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình 112), Quyết định số 1929/QĐ-TTg  ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỉ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình 1929), Quyết định số 2564/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Theo đó tại Phụ lục III ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) cho ngân sách tỉnh về kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội là 200 triệu đồng.

Thực hiện Công văn số 40/BTXH-CTXH ngày 31/01/2023 của Cục Bảo trợ xã hội về việc Thực hiện Chương trình 112 và Chương trình 1929 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 về việc phân khai chi tiết nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội, tổng số tiền: 200.000.000 đồng.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về nội dung khối lượng công việc, dự toán thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/02/2023 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và giao Trưởng phòng Kế họach – Tài chính, Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phòng BTXH&PCTNXH

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1734
  • Trong tuần: 16 781
  • Trong tháng: 62 696
  • Tất cả: 1350020
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang