Lượt xem: 513

Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

          Ngày 06/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3341/KH-UBND về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

  Rà soát xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo các tiêu chí quy định của Chính phủ để thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương năm 2023.  

Việc rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình phải được thực hiện đúng quy trình theo các tiêu chí quy định và được tiến hành trực tiếp đối với từng hộ từ thôn, khu phố, bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không trùng lặp, sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Kết thúc cuộc rà soát, các thôn, khu phố và xã, phường, thị trấn phải xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách để theo dõi, quản lý; từng huyện, thị xã, thành phố xác định tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương báo cáo UBND tỉnh làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2023.

 Thời gian thực hiện: từ ngày 30/9 đến ngày 20/12/2022

Sở Lao động – TB&XH (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) có trách nhiệm dự trù kinh phí thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định; phối hợp chuyển giao phần mềm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (nếu có); tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát; chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát; theo dõi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; cấp phôi giấy chứng nhận và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương trong việc tổng hợp, báo cáo về thực hiện chính sách BHYT đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và các cơ quan truyền thông khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn tỉnh để mọi người dân biết đăng ký thực hiện, phát huy tinh thần làm chủ, tự giác chấp hành và khai báo những thông tin của hộ, bảo đảm trung thực. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình ở cơ sở, bảo đảm công bằng, minh bạch, dân chủ, công khai và đạt yêu cầu đề ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai Kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ để xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân tại địa phương nhằm cải thiện tỷ lệ đánh giá Chỉ số PAPI trong công tác giảm nghèo của tỉnh; báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở Lao động -TB&XH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động-TB&XH đảm bảo thời gian quy định./.

P. BTXH&PCTNXH

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1826
  • Trong tuần: 16 303
  • Trong tháng: 58 914
  • Tất cả: 1199999
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang