Ổn định mức thu học phí của năm học 2022-2023 bằng với mức thu học phí của năm học 2021-2022 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Lượt xem: 4739

Ngày 23/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 694/BGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 và ý kiến của một số địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các cơ sở giáo dục (trong đó có cơ sở giáo dục nghề nghiệp) công lập thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 theo đúng mức thu quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP kể từ thời điểm bắt đầu năm học 2022-2023.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện việc tăng học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP): Điều chỉnh lại mức học phí theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và công bố công khai theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Trường hợp đã thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí của năm học 2021-2022 thì thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho học sinh hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo./.

(Đăng kèm “Công văn số 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ”)

Phòng LĐVLDN

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 657
  • Trong tuần: 11 643
  • Tháng hiện tại: 223 716
  • Tổng lượt truy cập: 2598792
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang