Lượt xem: 360

Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 08/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2022). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số nội dung cơ bản sau:

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: môn học và khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo ngành, nghề đào tạo; tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ trung cấp (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mục tiêu giảng dạy khối lượng kiến thức văn học phổ thông

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được giảng dạy cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trình độ trung cấp, học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm giúp học sinh phát triển tốt nhất năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Sau khi học sinh đã học và thi đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Về yêu cầu và điều kiện tổ chức giảng dạy

Việc tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm thực hiện đầy đủ yêu cầu về khối lượng kiến thức của môn học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thi kết thúc môn học.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đủ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học để tổ chức giảng dạy các môn học theo ngành, nghề đào tạo.

Về môn học và thời lượng giảng dạy của các môn học

Môn học, gồm: các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; các môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

Thời lượng giảng dạy của các môn học: Toán, Ngữ văn: 252 tiết/môn học;  Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử: 168 tiết/môn học.

Về môn học theo ngành, nghề đào tạo

Mỗi ngành, nghề đào tạo phải học các môn học bắt buộc và ít nhất 01 môn học lựa chọn theo quy định trên.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn
học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Về đội ngũ giáo viên

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có đủ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo để tổ chức giảng dạy các môn học, phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học được tổ chức giảng dạy.

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học được tổ chức giảng dạy./.

(Đăng kèm Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải về tại link: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206841&classid=0

Phòng LĐVLDN

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1972
  • Trong tuần: 16 449
  • Trong tháng: 59 060
  • Tất cả: 1200145
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang