Ngành Công Thương Bình Thuận đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới năm 2021
Lượt xem: 370

Ngành Công Thương Bình Thuận nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới, triển khai hoàn thành nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao theo kế hoạch đề ra, đạt kết quả trong thực hiện tiêu chí ngành Công Thương Bình Thuận phụ trách đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Công tác xây dựng nông thôn mới đã được ngành Công Thương Bình Thuận quan tâm thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành trong năm 2021, Sở Công Thương Bình Thuận đã ban hành công văn số 396/SCT-VP ngày 24 tháng 02 năm 2021 cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực ngành, Kế hoạch số 3325/KH-SCT ngày 24 tháng 12 năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương Bình Thuận giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Sở tiếp tục phát huy và giữ vững các tiêu chí 4 điện nông thôn và tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đã đạt đến hết năm 2021; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2021; hướng dẫn, phối hợp đánh giá và tổ chức thẩm định xét công nhận hồ sơ tiểu tiêu chí 17.8.2 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý đảm bảo tuân thủ về an toàn thực phẩm theo quy định tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Kết quả thực hiện cụ thể: đối với tiêu chí 4 điện nông thôn, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 93/93 xã, 08/08 huyện đạt tiêu chí điện nông thôn, hoàn thành 100% xã, huyện đạt tiêu chí 4 điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xã và huyện nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Để duy trì 93 xã và 08 huyện đã đạt tiêu chí điện nông thôn, Sở Công Thương Bình Thuận đã triển khai tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện, các công trình đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết tình trạng quá tải lưới điện phục vụ sinh hoạt và các mục đích khác (sản xuất, kinh doanh - dịch vụ, chính trị - xã hội) tại các khu, cụm dân cư. Trong năm 2021, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đầu tư 20 công trình lưới điện trung hạ thế, tổng vốn đầu tư khoảng 227,3 tỷ đồng và 01 công trình tại đảo Phú Quý với tổng mức đầu tư là 30,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Công Thương Bình Thuận đã góp ý, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công 70 dự án, công trình điện, đường dây và trạm biến áp 22kV làm cơ sở triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình nhu cầu phát kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Sở Công Thương Bình Thuận đã rà soát triển khai duy trì tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại 04 xã đăng ký tiêu chí 7 năm 2021: Bình An huyện Bắc Bình, Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam, Gia An huyện Tánh Linh. Ngoài ra, trong năm, hoàn thành thi công chợ các xã Chí Công huyện Tuy Phong, Đông Tiến huyện Hàm Thuận Bắc, Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam. Tổ chức thẩm định công nhận đạt tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng cho 01 xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Lũy kế đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 78/93 xã đạt tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 83,8% so với tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, 66 xã có chợ đạt chuẩn chợ nông thôn mới và 12 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (xét cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn).

Đối với tiểu tiêu chí 17.8.2 về môi trường và an toàn thực phẩm cho 15 xã: Đức Hạnh, Nam Chính, Tân Hà, Sùng Nhơn, Mê Pu, Vũ Hòa, Đa Kai, Đức Tín, Trà Tân, Đông Hà (huyện Đức Linh); Bình An, Hải Ninh, Bình Tân (huyện Bắc Bình); xã Hàm Trí, Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc). Lũy kế đến cuối năm 2021, đã thẩm định và xác nhận hoàn thành tiểu tiêu chí 17.8.2 cho 66/93 xã, đạt 70,97% so tổng số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực ngành Công Thương Bình Thuận triển khai trong năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định, trong đó việc thực hiện duy trì, giữ vững tiêu chí 4 điện nông thôn tại các xã, huyện đảm bảo ổn định và phát huy; trong năm, thẩm định công nhận thêm 01 xã đạt tiêu chí 7 và tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc địa phương hoàn thành công trình chợ, cơ sở bán lẻ ở nông thôn đạt chuẩn tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu tiêu chí, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 9 813
  • Tháng hiện tại: 35 063
  • Tổng lượt truy cập: 1512593
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang