Những thành tựu nổi bật của ngành Công Thương Bình Thuận năm 2021
Lượt xem: 376

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực, đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp tác động nhiều đến thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên lĩnh vực ngành: sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn về nguồn nguyên phụ liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ, container vận chuyển thiếu, chi phí logistic tăng, nguồn nhân lực hậu dịch Covid-19; một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm thời gian làm việc. Đa số các  nhà máy điện giảm sản lượng điện, do các phụ tải sử dụng điện giảm, dừng hoạt động. Tiến độ xây dựng và thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp chuyển biến chưa nhiều. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước bị dừng hoãn, không thể tổ chức như kế hoạch đề ra, đặc biệt các hoạt động tham gia hội chợ triển lãm phải tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người rất hạn chế, chưa triển khai được. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận nói chung, đội ngũ công chức, viên chức ngành Công Thương Bình Thuận nói riêng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là ngành Công Thương Bình Thuận đạt một số kết quả tích cực, khả quan; Kinh tế tiếp tục giữ được tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 2,77%, GRDP công nghiệp tăng 7,33%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2021 thực hiện 35.978 tỷ đồng, đạt 89,65% kế hoạch, tăng 6,16% so với năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 106,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2021 đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 576,3 triệu USD, đạt 114,8% kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ (tăng 21,8% so với năm 2020). Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 đạt 1.005 triệu USD (tăng 28,7% so với năm 2020).

Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp (trong giá trị sản xuất công nghiệp) năm 2021 vẫn duy trì, không có sự thay đổi lớn so với năm 2020. Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí vẫn giữ vị trí dẫn đầu chiếm 53,58% trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh (năm 2020 chiếm 57,3%). Đây cũng là lĩnh vực đóng góp chủ yếu vào tốc độ tăng trưởng về giá trị tăng thêm của ngành, góp phần khẳng định ngành công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế tỉnh. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chuyển biến với 40,82% vào năm 2021 (năm 2020 chiếm 38,61%). Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng có tăng với 4,95% (năm 2020 chiếm 3,38%), và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải vẫn chiếm rất thấp trong cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp với tỷ trọng là 0,66%.

 Quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đi vào thực chất. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm 2021, thu hút 12 dự án và 21 công trình lưới điện và công trình đảo Phú Quý, tổng vốn đầu tư của ngành đạt khoảng 22.083,4 tỷ đồng/40.050 tỷ đồng tổng thu hút đầu tư xã hội toàn tỉnh (chiếm trên 55% tổng vốn đầu tư xã hội toàn tỉnh). Cụ thể: tổng thu hút các dự án năng lượng, công nghiệp là 10 dự án và 21 công trình điện (lưới điện và công trình đảo Phú Quý) tổng vốn đầu tư đạt khoảng 22.020,4 tỷ đồng; 01 dự án chợ và 01 cửa hàng xăng dầu tổng vốn đầu tư đạt khoảng 63 tỷ đồng.

Năm 2022, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, dồn sức ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 754
  • Trong tuần: 10 057
  • Tháng hiện tại: 35 307
  • Tổng lượt truy cập: 1512837
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang