Tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 950
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Thuận đã làm việc với một số phòng, đơn vị thuộc Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở và Trung tâm Xúc tiến thương mại. Sau khi nghe báo cáo của các phòng, đơn vị và ý kiến của các Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, Giám đốc Sở kết luận như sau:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung, các phòng, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành về công nghiệp, thương mại đều tăng so cùng kỳ năm 2020; 9 tháng đầu năm đã giải quyết 10.471 hồ sơ thủ tục hành chính của ngành sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn… là nỗ lực rất lớn với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ công chức của Sở. Công chức, viên chức, người lao động của ngành đã từng bước thích ứng với phương thức hoạt động, làm việc trong điều kiện có dịch bệnh xảy ra khi tỉnh và thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp tăng cường về phòng, chống dịch Covid-19. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ Sở và các ngành của tỉnh chủ động, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là do chính sự năng động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của các nhà đầu tư và doanh nghiệp của ngành. Tuy nhiên, so với nhiệm vụ được giao đầu năm, ngoài một số nhiệm vụ phải dừng thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có một số việc thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao ở một số phòng, đơn vị; một vài công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung rà soát nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được cụ thể hóa tại Chương trình công tác số 250/CTr-SCT của Sở. Theo đó, các nhiệm vụ đang thực hiện phấn đấu hoàn thành sớm; các nhiệm vụ chậm, chưa làm phải khẩn trương lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, lưu ý những vướng mắc, khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trước 30 tháng 11 năm 2021. Trong đó, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển ngành Công Thương đảm bảo không đình trệ, gián đoạn kéo dài các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-SCT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực Công Thương.

3. Phối hợp thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch các hợp phần về công nghiệp, thương mại, năng lượng của ngành tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác xúc tiến đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành Công Thương năm 2021 tại Chương trình công tác số 250/CTr-SCT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở Công Thương; trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

- Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (chợ đầu tư từ ngân sách và ngoài ngân sách).

5. Tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (Tân Bình 1, Nghĩa Hòa, Đông Hà, Nam Hà, Nam Hà 2) để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng.

6. Hoàn thành các đề án khuyến công quốc gia và đề án khuyến công địa phương đã được phê duyệt.

7. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghiệp bảo quản sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến theo hướng tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là chế biến nông - lâm - thủy sản và các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

8. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các công trình, dự án điện đang triển khai, trong đó tập trung hỗ trợ hoàn thành thi công và đưa vào hoạt động trong năm 2021 ít nhất 06 nhà máy điện gió; chú trọng phối hợp với ngành điện đầu tư hệ thống lưới điện, truyền tải điện để giải phóng công suất các nhà máy điện.

9. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, củng cố và khai thác có hiệu quả các thị trường xuất khẩu truyền thống, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt chú trọng về hình thức xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid19 vẫn còn kéo dài; triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết ngành Công Thương giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành, vùng, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi phân phối để tiêu thụ sản phẩm. 10. Phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng Quốc tế Vĩnh Tân gắn với phát triển các dịch vụ logistics. Theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp về các hồ sơ, thủ tục để bổ sung quy hoạch dự án trung tâm Logistics theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tổ chức triển khai, tham mưu đầy đủ 100% và đúng thời hạn các báo cáo, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công Thương.

12. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2094/KH-SCT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở về nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2021; Kế hoạch số 2160/KH-SCT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên lĩnh vực ngành Công Thương.

13. Trung tâm Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp phòng Quản lý thương mại theo dõi, đôn đốc, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện sau các hội nghị, hội thảo giao thương trực tuyến được tổ chức trong thời gian qua. Qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc với các đối tác thông qua các hội nghị trực tuyến để tìm kiếm hợp đồng tiêu thụ hàng hóa mở rộng thị trường xuất khẩu./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 715
  • Trong tuần: 10 018
  • Tháng hiện tại: 35 268
  • Tổng lượt truy cập: 1512798
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang