Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tháng 4 và 4 tháng năm 2023.
Lượt xem: 324

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tăng 10,2% so với tháng trước và tăng 1,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng giảm 10,31%; ngành chế biến chế tạo tăng 0,69%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,60%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,41%. Mức giảm chủ yếu ở ngành khai khoáng do công trình đường cao tốc cơ bản đã hoàn thành nên các doanh nghiệp khai thác đá giảm, một số doanh nghiệp khai thác muối tạm ngừng khai thác do đang giải quyết tranh chấp đất với hộ dân.

Dự ước lũy kế 4 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng giảm 1,43%; ngành chế biến chế tạo tăng 0,07%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,35%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,40%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 4/2023 ước đạt 3.384,15 tỷ đồng, tăng 8,91% so với tháng trước và tăng 0,94% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng năm 2023 ước đạt 13.682,32 tỷ đồng, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 919,75 tỷ đồng, giảm 0,05%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 6.744,18 tỷ đồng, tăng 3,40%; sản xuất và phân phối điện đạt 5.934,41 tỷ đồng, tăng 7,91%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 83,99 tỷ đồng, tăng 3,12%.

* Một số sản phẩm chủ yếu

- Đá khai thác: Đá xây dựng dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 164,9 ngàn m3, tăng 2,80% so với tháng trước và giảm 8,75% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 739,3 ngàn m3, tăng 2,14% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm trang phục: Áo sơ mi dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 1.926 ngàn cái, giảm 1,63% so với tháng trước và tăng 2,63% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 7.170 ngàn cái, tăng 8,91% so với cùng kỳ; bộ Com-lê (Jacket) dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 788 ngàn cái, giảm 8,44% so với tháng trước và tăng 14,97% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 2.821 ngàn cái, tăng 5,76% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm thủy sản: Mực đông lạnh ước tháng 4/2023 sản lượng sản xuất đạt 703,55 tấn tăng 33,95% so với tháng trước và giảm 30,30% so với cùng kỳ, luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 2.076 tấn, giảm 37,28% so với cùng kỳ; Thịt cá đông lạnh ước tháng 4/2023 sản lượng sản xuất đạt 961,66 tấn tăng 12,00% so với tháng trước và tăng 54,01% so với cùng kỳ, luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 3.211,6 tấn, tăng 17,24% so với cùng kỳ.

- Điện sản xuất: Dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 2.943 triệu kwh, tăng 11,48% so với tháng trước và tăng 1,45% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 8.869 triệu kwh, tăng 5,35% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm nước khoáng: Nước khoáng có ga dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 1,9 triệu lít, tăng 11,79% so với tháng trước và giảm 7,91% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 5,9 triệu lít, giảm 8,07% so với cùng kỳ; nước khoáng không có ga dự ước tháng 4/2023 sản lượng đạt 7,9 triệu lít, tăng 28,91% so với tháng trước và tăng 1,98% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng năm 2023 sản lượng đạt 23,7 triệu lít, giảm 9,03% so với cùng kỳ.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 5 981
  • Tháng hiện tại: 31 502
  • Tổng lượt truy cập: 1522786
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang