Thông báo về việc triển khai một số văn bản quản lý nhà nước về tiền chất do Bộ Công Thương quản lý năm 2022
Lượt xem: 509
Ngày 04 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, trong đó quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu tiền chất do Bộ Công Thương quản lý. 

Nghị định số 105/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

- Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

- Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Liên quan đến Cơ quan có thẩm quyền cho phép và cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất do Bộ Công Thương quản lý quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP như sau: “2. Bộ Công Thương cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiến hành các hoạt động sau:

a) Nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất quy định tại Danh mục tiền chất do Chính phủ quy định (trừ các tiền chất do Bộ Công an, Bộ Y tế quản lý và cho phép).”

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép các hoạt động sản xuất tiền chất được quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP như sau:

“3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân được sản xuất tiền chất tại Danh mục tiền chất do Chính phủ quy định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý hóa chất (đối với các tiền chất do Bộ Công Thương quản lý)”.

Ngoài ra, quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp còn có các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Danh mục các tiền chất do Bộ Công Thương quản lý, cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành tại Danh mục IV của Nghị định số 73/2018/NĐ-CP; Nghị định số 60/2020/NĐ-CP.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 10 021
  • Tháng hiện tại: 35 271
  • Tổng lượt truy cập: 1512801
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang