Thông báo về việc triển khai thực hiện các Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực hóa chất
Lượt xem: 668
Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành 07 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực hóa chất, gồm:

1. Thông tư số 45/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang (QCVN 02A: 2020/BCT).

2. Thông tư số 46/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp (QCVN 03A: 2020/BCT).

3. Thông tư số 47/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 04A: 2020/BCT).

4. Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT).

5. Thông tư số 49/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) (QCVN 06A: 2020/BCT).

6. Thông tư số 50/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Amôniắc công nghiệp (QCVN 07A: 2020/BCT).

7. Thông tư số 51/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (QCVN 08: 2020/BCT).

Các Thông tư: số 46/2020/TT-BCT; số 47/2020/TT-BCT; số 48/2020/TT-BCT; số 49/2020/TT-BCT; số 50/2020/TT-BCT nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Các Thông tư: số 51/2020/TT-BCT; số 45/2020/TT-BCT nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 9 783
  • Tháng hiện tại: 35 033
  • Tổng lượt truy cập: 1512563
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang