Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 360
Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn số 444/SCT-QLTM ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Sở Công Thương Hà Giang về việc thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, ngày 10 tháng 4 năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Giang có Thông báo số 83/TB-SGTVT về việc bổ sung 01 cặp cửa khẩu và 02 tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang với nội dung cụ thể:

1. Về cặp cửa khẩu và các tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được bổ sung

1.1. Cặp cửa khẩu được bổ sung thực hiện việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế: Cặp cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc).

 1.2. Các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa giữa khu vực biên giới hai nước

 a) Tuyến đường Hà Giang - cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - cửa khẩu Thiên Bảo - Văn Sơn (Trung Quốc): Đây là tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế giữa khu vực biên giới của hai nước từ Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc) đến châu Văn Sơn và ngược lại. Việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 17 Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ; theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Giang cấp giấy phép vận tải (loại A, B, C) cho phương tiện tham gia hoạt động vận tải tuyến vận tải thuộc khu vực biên giới giữa hai nước.

Về phạm vi, tuyến đường hoạt động: Các phương tiện được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được phép hoạt động vận tải giữa hai nước theo phương thức từ điểm đến điểm; xuất nhập cảnh tại cùng một cửa khẩu (không áp dụng đối với phương tiện vận tải khách du lịch hoặc theo hợp đồng); được phép dừng nghỉ tại các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ theo dọc hành trình đã được công bố.

Về đơn vị thực hiện cấp giấy phép vận tải quốc tế: Bộ phận cấp phép vận tải quốc tế (đơn vị thuộc Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Hà Giang) làm việc tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế đối với phương tiện vận tải của Việt Nam; kiểm tra giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung của phương tiện, phù hiệu phân biệt quốc gia đối với phương tiện của Trung Quốc khi xuất nhập cảnh; đóng dấu xác thực (đã kiểm tra) vào giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung khi các phương tiện tham gia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc).

b) Hà Giang - Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Cửa khẩu Đô Long – Văn Sơn (Trung Quốc): Đây là tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế giữa khu vực biên giới của hai nước từ Hà Giang đi cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - cửa khẩu Đô Long (Trung Quốc) đến châu Văn Sơn và ngược lại. Việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 17 Nghị định 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ, theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Giang cấp giấy phép vận tải (loại A, B, C) cho phương tiện tham gia hoạt động vận tải tuyến vận tải thuộc khu vực biên giới giữa hai nước.

Về phạm vi, tuyến đường hoạt động: Các phương tiện được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được phép hoạt động vận tải giữa hai nước theo phương thức từ điểm đến điểm; xuất nhập cảnh tại cùng một cửa khẩu (không áp dụng đối với phương tiện vận tải khách du lịch hoặc theo hợp đồng); được phép dừng nghỉ tại các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ theo dọc hành trình được cơ quan có thẩm quyền công bố.

2. Đối với việc thực hiện cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Trung tại cửa khẩu Xín Mần - Đô Long

Về việc thực hiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế qua cặp cửa khẩu Xín Mần – Đô Long, tạm thời thực hiện theo Công văn số 825/SCT-QLTM ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Sở Công Thương Bình Thuận đã ban hành về việc thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (đính kèm).

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Một cửa quốc gia

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và thủ tục cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được quy định tại Điều 16, Điều 17, Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới (Có Hướng dẫn gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý đơn vị trao đổi với Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận (Đầu mối thông tin: ông Trần Văn Khanh - Trưởng phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0252. 3827329 hoặc 0901 231043) và các cơ quan liên quan cùng phối hợp để đề xuất các giải pháp hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp biết.

Phòng Quản lý thương mại (Hải Yến)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 6 256
  • Tháng hiện tại: 32 048
  • Tổng lượt truy cập: 1522207
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang