Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021
Lượt xem: 704

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý.

         Theo đó, trong năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 169/KH-SCT ngày 20 tháng 01 năm 2021 về triển khai công tác an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2021; chỉ đạo phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế - Tài chính các huyện, thị xã, thành phố triển khai tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu; phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã có sản phẩm OCOP để tham gia các sàn thương mại điện tử của ngành công thương; hướng dẫn, thẩm định tiêu chí 17.8.2 đảm bảo an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thường xuyên cập nhật, thông tin đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt các quy định mới về an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của các nước để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, thực hiện theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm được quan tâm, triển khai thực hiện. Sở Công Thương đã thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng cũng như các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng của ngành y tế và nông nghiệp thực hiện tốt công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm; biên soạn và phát hành 300 cuốn Sổ tay An toàn thực phẩm ngành công thương và gửi đến các địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm của ngành công thương.

      Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm: Hiện tại, các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm của Sở Công Thương đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 từ năm 2018. Từ năm 2020, Sở Công Thương đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 17 ngày đối với thủ tục cấp mới, cấp lại; đồng thời đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tham mưu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được thực hiện đúng thẩm quyền và thực hiện đúng quy trình theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh, đạt 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 29 cơ sở thực phẩm thuộc ngành công thương (bao gồm cấp mới và cấp lại), đạt lũy tiến đến thời điểm hiện tại là 93/93 số cơ sở thuộc diện cấp giấy. Hướng dẫn, tiếp nhận 12 Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm/06 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý, lũy tiến đến nay đã tiếp nhận 62 Bản tự công bố/27 cơ sở và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Tại tuyến huyện, đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 27 cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý, đạt lũy tiến đến thời điểm hiện tại là 143 cơ sở/433 số cơ sở thuộc diện cấp giấy. Hướng dẫn, ký Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 138 cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương được quan tâm và triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, tiến hành kiểm tra 67 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý 8 cơ sở vi phạm các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước là 40 triệu đồng.

Phát triển các hệ thống phân phối thực phẩm trên địa bàn tỉnh: Hiện nay, tổng số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh 74 cửa hàng (15 cửa hàng Winmart+, 56 cửa hàng Bách hóa xanh, 03 cửa hàng Co.opfood); 02 kho chứa hàng hóa thuộc chuỗi hệ thống Bách hóa xanh (trong đó có 01 kho hàng phục vụ kinh doanh online); 3 siêu thị, 01 trung tâm thương mại. Các hệ thống chuỗi cửa hàng có mặt trên 9/10 huyện, thị xã, thành phố, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đó, giúp người dân trong tỉnh có nhiều sự lựa chọn khi đi mua sắm; đồng thời góp phần cung ứng đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phục vụ cho người dân từ thành thị đến vùng nông thôn. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng hàng hóa đã phối hợp cùng Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được Sở Công Thương quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng gặp phải những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể: do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm chưa thực hiện theo Kế hoạch đề ra; lực lượng công chức thanh, kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế trong khi đối tượng thanh, kiểm tra lớn, địa bàn rộng và cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của tuyến huyện đa số kiêm nhiệm, năng lực chuyên môn còn hạn chế.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý.

- Thường xuyên cập nhật, rà soát cơ sở quản lý theo phân công phân cấp.Tổ chức thẩm định để cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, rà soát, đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong đầu tư, duy trì và phát triển các hệ thống phân phối thực phẩm sạch, an toàn phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

P.Quản lý Thương mại
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 702
  • Trong tuần: 10 005
  • Tháng hiện tại: 35 255
  • Tổng lượt truy cập: 1512785
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang