Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 2 444
  • Tháng hiện tại: 13 698
  • Tổng lượt truy cập: 887774
Đăng nhập
Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 964/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Theo đó, chiến lược đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là duy trì thứ hạng 25 đến 30 về Chỉ số an toàn, an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (Chỉ số GCI); xây dựng được hệ thống Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng có khả năng chỉ huy, kết nối, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý sớm các thông tin gây hại tới không gian mạng quốc gia từ các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, dịch vụ nội dung số; phấn đấu 80% người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động được nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hình thành một Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) về an toàn thông tin mạng; doanh thu thị trường an toàn, an ninh mạng hàng năm tăng trưởng từ 25-30%; kinh phí bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt tối thiểu 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin... Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Chiến lược thể hiện rõ quan điểm an toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng; trong đó, cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, gắn kết, chia sẻ thông tin. Chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, phát triển đội ngũ chuyên gia và tự chủ về công nghệ, sản phẩm, phổ cập dịch vụ là giải pháp căn cơ để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đặc biệt, tại Quyết định phê duyệt Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã phân định rõ trách nhiệm và sự phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia giữa 3 lực lượng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện các mục tiêu, Chiến lược đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; hoàn thiện hành lang pháp lý; Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước; bảo vệ hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin; tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; làm chủ, tự chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ đủ khả năng chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; nâng cao uy tín quốc gia và hợp tác quốc tế; đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện./.

                                                                   

 

 

 

 

Xuân Hải (phòng BCVT&CNTT)
Tin khác
1 2 3 4 5  ...