Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 2 365
  • Tháng hiện tại: 13 619
  • Tổng lượt truy cập: 887695
Đăng nhập
Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023

Giải thưởng vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề dữ liệu, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tiêu biểu về mở, kết nối, tạo dựng, chia sẻ và sử dụng dữ liệu tại Việt Nam.

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Ban tổ chức Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2023 vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề cử cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số xuất sắc để hội đồng Giải thưởng đánh giá, bình chọn. 

 Ảnh 1: Đại diện Ban tổ chức cuộc thi thông tin về giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023

Theo đó, đối tượng tham gia giải thưởng là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam hoặc có đại diện pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam triển khai hoạt động chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam.

Giải thưởng VDA nhằm tôn vinh, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và đổi mới trong việc cung cấp và sử dụng về hoạt động chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, phát triển kinh tế số, thực hiện thành công Đề án "Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và hội nhập quốc tế thành công. Đây cũng là sân chơi cho các đơn vị, cá nhân tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, công nhận xứng đáng công sức của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào thành tựu kỹ thuật số, nâng cao hình ảnh quảng bá doanh nghiệp tới khách hàng tiềm năng, phát triển mạng lưới của doanh nghiệp và kết nối với các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng khác. Bên cạnh đó, giúp cải thiện mô hình phát triển, thúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến của tổ chức, cá nhân và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Qua 5 mùa tổ chức, Giải thưởng VDA đã tiếp cận hơn 13.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thuhút gần 1.400 hồ sơ tham dự; vinh danh gần 350 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu. Năm 2023, với chủ đề “Khai mở tiềm năng dữ liệu số”, giải thưởng VDA 2023 tiếp tục vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục. Cụ thể:

Hạng mục 1: “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” được trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. 

Hạng mục 2: “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công. 

Hạng mục 3: “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” trao cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 4: “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc.  

Hạng mục 5: “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài” trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.  

 Ảnh 2: Trang thông tin Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2023

Ban tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 18-4 đến ngày 30-6-2023 tại website chương trình ở địa chỉ: www.vda.com.vn. Sau đó, Hội đồng bình chọn sơ tuyển và Hội đồng bình chọn chung khảo sẽ làm việc để lựa chọn ra những cái tên xứng đáng nhất vinh danh trong lễ trao giải (dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10-2023).

danpa - Trích nguồn chuyendoiso.binhthuan.gov.vn