Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 2 389
  • Tháng hiện tại: 13 643
  • Tổng lượt truy cập: 887719
Đăng nhập
Đôn đốc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nội dung công văn nêu rõ, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Đợt 1) do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát động từ ngày 20/4/2023, kết thúc vào ngày 20/5/2023. Nội dung thi: Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật Lao động năm 2019.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong phạm vi toàn tỉnh dưới hình thức trực tuyến trên hệ thống website http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn. Qua theo dõi của Ban Tổ chức Cuộc thi, theo thống kê đến 8h00 ngày 04/5/2023, Cuộc thi thu hút 5.020 lượt tham gia dự thi, trong đó một số địa phương như Bắc Bình, Hàm Tân, La Gi, Tuy Phong, Tánh Linh có số người và số lượt tham gia dự thi rất thấp.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt và lan tỏa sâu rộng, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, phổ biến sâu rộng về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; liên kết Website Cuộc thi (http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn) đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là Nhân dân tích cực, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://stp.binhthuan.gov.vn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi (Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp) để được hướng dẫn.

Minh Hà