Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 2 381
  • Tháng hiện tại: 13 635
  • Tổng lượt truy cập: 887711
Đăng nhập
Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 04/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1097/KH-BTTTT về triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch ban hành nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Thông qua phong trào thi đua, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng Thông tin và Truyền thông theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí.

Theo đó, nội dung thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng Thông tin và Truyền thông gồm: thi đua đẩy mạnh phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số quốc gia, an toàn thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành và thông tin cơ sở; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT đề ra.

Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận thức và ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tiếp tục phát huy 10 chữ vàng truyền thống tốt đẹp của ngành Thông tin và Truyền thông “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động và quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; nỗ lực phấn đấu với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển ”, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép ” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kỉnh tế - xã hội”; giao các đơn vị rà soát, hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh;…

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ 2022 - 2025) và giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030).

 Xem chi tiết Kế hoạch số 1097 KH.pdf, tại đây./.


Minh Hà