Thông báo số: 136 /TB-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2018 Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã.

Thông báo

Thông báo số: 136 /TB-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2018 Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã.

File đính kèm:

tb 136 (1)

Các bài viết khác

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech