Thông báo số: 82 /TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2019), giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 – 23/4/2019), giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

Thông báo

Thông báo số: 82 /TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2019), giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 – 23/4/2019), giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

File đính kèm:

thông báo treo cờ

Các bài viết khác

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech