Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 12/3/2019 Về việc hoãn họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án du lịch và thay đổi thời gian họp triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu phi

Thông báo

Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 12/3/2019 Về việc hoãn họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án du lịch và thay đổi thời gian họp triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu phi

File đinh kèm:

TB 51

Các bài viết khác

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech