HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QP&AN NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Chính trị - Kinh tế

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QP&AN NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

19/03/2019 10:06:20

Sáng ngày 07/3/2019, UBND thị xã tổ chức tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về tham dự có ông Phạm Văn Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi, ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có các thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN, các ban, ngành thị xã cùng lãnh đạo UBND các xã, phường là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tại địa phương.

Tại Hội nghị đã đánh giá trong năm 2018, công tác GDQP&AN luôn được Cấp ủy, chính quyền thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, được cụ thể hóa bằng các văn bản Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và tiến hành triển khai đồng bộ từ thị xã đến cấp xã, phường. Nội dung GDQP&AN đa dạng phong phú và thiết thực được tổ chức tuyên truyền bằng nhiều loại hình cho nhiều đối tượng và đã mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như những yêu cầu thực tiễn đặt ra của địa phương; nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP&AN đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhất là công tác GDQP&AN ngày càng đi vào chiều sâu; công tác phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan là thành viên Hội đồng GDQP&AN luôn được chú trọng và ngày càng phát huy.


 Công tác tham mưu điều động cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 3) do cấp trên tổ chức cơ bản đảm bảo. Công tác mở lớp cho các đối tượng khác luôn được sự quan tâm, hướng dẫn cụ thể của Hội đồng GDQP&AN và cơ quan thường trực cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thị ủy, UBND, Hội đồng GDQP&AN thị xã và sự phối hợp của các Phòng, Ban, ngành.v.v... nên các chỉ tiêu mở các lớp bồi dưỡng cơ bản đạt và vượt.

Hội đồng GDQP&AN các xã, phường có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong công tác rà soát, quản lý và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các đối tượng, nổi bật hơn có Hội đồng GDQP&AN xã Tân Hải, phường Phước Hội và phường Bình Tân.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ GDQP&AN của một số địa phương, cơ quan đơn vị có lúc chưa sâu kỹ, do vậy hiệu quả mang lại chưa cao; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo từng quý của Hội đồng GDQP&AN các xã, phường thực hiện chưa thường xuyên; chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho Đối tượng 4 cấp thị xã.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Văn Nam cho rằng ngoài những kết quả đạt được đã được biểu dương như đã nêu tại Hội nghị thì hiệu quả giáo dục QPAN chưa cao, còn vi phạm tàu biển đánh bắt vùng biển nước ngoài, đào tạo đối tượng 4 chưa đầy đủ, chưa đánh giá công tác GDQP&AN trong trường học…Thời gian tới dự báo tình hình sẽ phức tạp, đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, nhất là trường học thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Khắc phục hạn chế đã nêu trong báo cáo; kiện toàn hội đồng Giáo dục QP&AN; xây dựng kế hoạch mở lớp giáo dục QP&AN; xây dựng đội ngũ giáo viên biên soạn giáo trình phải phù hợp với thực tế; giáo dục QP&AN trong trường học cho học sinh và giáo viên thật đầy đủ; …

Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Quế đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Văn Nam, Bí thư Thị ủy để bổ sung vào kế hoạch giáo dục QP&AN năm 2019 và chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung để thực hiện tốt hơn trong năm 2019.

Ngọc Xuân


 

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech