NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LA GI THỰC HIỆN VƯỢT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Chính trị - Kinh tế

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LA GI THỰC HIỆN VƯỢT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

23/10/2018 09:49:10

Ngày 08/10/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã La Gi tổ chức phiên họp thường kỳ quý III/2018 để triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tranh thủ nguồn vốn trung ương, tích cực huy động nguồn vốn tại địa phương, đôn đốc thu nợ, thu lãi và huy động tiết kiệm từ cộng đồng dân cư; kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Đến nay, tổng nguồn vốn đạt gần 212 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương 34,9 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương hơn 4 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm 2018 đạt 50 tỷ đồng với 2.234 khách hàng được vay vốn đưa tổng dư nợ đạt 211,15 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch năm 2018.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thị xã, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tập trung rà soát các nhiệm vụ đã giao từ đầu năm, tổ chức phối hợp thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, những tháng còn lại cần tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch dư nợ, kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ, chương trình kiểm tra giám sát, rà soát xử lý nợ xấu, tăng tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn, tăng cường công tác giám sát hộ vay, tích cực rà soát địa chỉ cụ thể các trường hợp đã bỏ đi khỏi địa phương, tiếp tục chỉ đạo công tác sinh hoạt Tổ TK&VV, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng./.

Minh Đức-NHCSXH La Gi


 

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech