Thông báo số: 264/TB-NV ngày 02 tháng 7 năm 2018 Về việc triển khai tuyển dụng viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình và viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

Thông báo

Thông báo số: 264/TB-NV ngày 02 tháng 7 năm 2018 Về việc triển khai tuyển dụng viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình và viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

File đính kèm:

264.signed.signed

Các bài viết khác

Liên kết web

Tin tức sự kiện - Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

UBND THỊ XÃ LA GI - TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3871850; Fax: (062).3871287. Email: lagi@binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn lagi.binhthuan.gov.vn khi phát hành thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech